Gatufest Centrala Nacka lördag 15 juni
Lekparksloppet

Nytt för i år! Ett roligt och spännande spring­lopp för små ben där det händer massor av kul!

Lekparksloppets Bi, Fjäril och Nyckelpiga

Barnen får bland annat springa genom såpbubblor och bli framhejad av vår pigga Cheer­le­ader-Cilla som springer med barnen. Tränar-Kurt hejar också tillsam­mans med den glada publiken.

Loppet är anpassat till åldrarna 2 till 8 år och arran­geras av Barnens sport­skola.

Det blir tre olika lopp för Bi (2–3 år), Nyckel­piga (4–5 år) och Fjäril (6–8 år) med distanser anpas­sade efter ålderska­te­go­ri­erna.

Efteråt är alla välkomna till det stora gatufesten där det blir mat, musik och en massa aktivi­teter för stora och små.

Platsen för loppet är nedanför parke­ringen vid Nacka stadshus, Granit­vägen 15, där det finns en liten lekplats.

Delta­gar­av­giften är 195 kr, vilket inklu­derar delta­gande i loppet med tröja, medalj, dryck och överrask­ning.

Startkit med nummer­lapp och t‑shirt hämtas ut på Paralife, sportcafét på Nya gatan 2. Hämtas 12 – 14 juni under öppet­ti­derna kl. 08.00–17.00. Det går även att hämta ut start­kitet på plats vid loppet. Vid mållinjen får alla en guldme­dalj, dryck och en överrask­ning.

Evene­manget startar kl. 10.15 med uppvärm­ning och start av den första och yngsta gruppen Bina (2–3 år). Sen följer de andra två grupperna var 20:e minut med uppvärm­ning innan. För infor­ma­tion om vilken starttid som är aktuellt för ditt barn, se vår anmäl­nings­sida.

Festligheter på Lekparksloppet Centrala Nacka Gatufest
Lekparksloppet Centrala Nacka Gatufest
Medaljer på Lekparksloppet Centrala Nacka Gatufest

Anmälan och betal­ning sker via formu­läret.

Har du fler barn som ska springa, uppda­tera sidan och gör anmälan på nytt.

Frågor om loppet, hör av dig till Linda via mail

Har du frågor om gatufesten, kontakta oss här »