Gatufest Centrala Nacka lördag 15 juni
Program

Vår gatufest blir en härlig bland­ning av mat och fika, lokala företag, marknad och massor av aktivi­teter för små och stora.  Här ser du de tidsatta program­punk­terna men under hela gatufes­tens öppet­tider finns det massor av roligt och intres­sant att utforska. Ta en titt under medver­kande för att se all innehåll och vilka som är med.

Cirkus­di­rektör Curt och DJ Jonte följer er från scenen genom hela gatufesten!

10.00–11.00
Lekparksloppet

11.10
Välkommen!

Cirkus­di­rektör Curt hälsar välkommen tillsam­mans med Clownen Blomman och Sport Linda

11.45
Dansa Zumba
med SATS och Angela Rosen­berg

12.30
Blommans show – uppe i Green Room

Visas även 13.30, 14.30

12.30
Nackswinget

Bugg i tre tempon

Även 13.50

13.30
Nacka Kyokushin Karate
visar karate­tek­niker

13.30
Blommans show – uppe i Green Room
Visas även 14.30

14.05
Stads­hus­kvar­tetten framför sköna toner
Elever från Rytmus och Södra Latins musik­linje

14.30
Blommans show – uppe i Green Room

14.55
Avslu­tande surprise
från ekvili­bristen akrobaten och musikern Max Carling

11.00
DJ Jonte startar upp gatufesten

11.25
Sång och magi med Cilla, vår coola cirkusprin­sessa

11.30
Blommans show – uppe i Green Room
Visas även 12.30, 13.30, 14.30

12.15
Stads­hus­kvar­tetten framför sköna toner
Elever från Rytmus och Södra Latins musik­linje

Även 14.05

13.00
Träna Tabata
SATS och Maria Molero demon­strerar den högin­ten­siva tränings­formen Tabata

13.00–14.00
Visning av Obos lägenhet

Välkommen till Amperes visnings­lä­genhet! En femma på 101 kvm med uthyr­ningsdel.
Adress: Agnestigs torg 1, 131 57 Nacka

13.50
Nackswinget
Bugg i tre tempon

14.25
Sång och piano
med elever från Järla­hu­sets musik­skola

14.40
Dansupp­vis­ning
Nacka Dans & Teater Kultur­skola

Alla övriga aktivi­teter är öppna under hela eventet.