Gatufest Centrala Nacka lördag 15 juni
Boka plats

Vill du ställa ut på gatufesten? Här hittar du mer infor­ma­tion och anmälan

​Kul att du är intres­serad att ställa ut på vår gatufest. Du kan vara antingen företa­gare som vill visa upp din verksamhet eller sälja något — eller en lokal förening som vänder sig till barn, ungdomar eller vuxna.

Nu är det bara en vecka kvar till gatufesten. Du kan fortfa­rande anmäla dig och få en plats, men ditt namn kommer inte med i program­bladet och du kan heller inte få bord av oss.

SOM UTSTÄLLARE FÅR DU UTAN KOSTNAD: en yta placerad runt stads­hus­kvar­teren intill Nacka Forum – Nya Gatan, Nacka­backen och Tor Boijes gata samt vid Green Room. 

DITT ÅTAGANDE: Som utstäl­lare står du för dekor, personal, betal­lös­ning och produkter/tjänster att sälja eller visa upp. Eftersom natur­bana Centrala Nacka är en hållbar stadsdel, behöver den aspekten finnas med och återspeglas i både material och produkter. Du behöver också vara där under hela tiden evene­manget pågår.

TILLSAMMANS: Vi skapar tillsam­mans en trevlig gatufest där vi visar vad stads­delen och Nacka har att erbjuda, samti­digt som vi får chansen att samtala kring allt spännande som händer i Centrala Nacka med omnejd.

MATVERKSAMHETER: Eftersom det redan finns restau­ranger och caféer i stads­delen kommer vi inte att ta emot foodtrucks.

ANMÄLAN: Anmäl dig och din verksamhet via formu­läret nedan. Först till kvarn gäller och vi förbe­håller oss rätten att neka de som inte får plats eller som har ett innehåll som inte passar in. Så fort du anmält dig tar vi kontakt med dig och du får mer detaljer.

OM du är intres­serad men inte vet ännu om du har möjlighet, skicka oss ett mail så håller vi kontakt.

MARKNADSFÖRING: Gatufesten kommer att marknads­föras i hela Nacka med annon­se­ring, digitala skärmar, affischer samt via våra partners (fastig­hets­ak­törer) till alla boende, samt på vissa bussar.

KONTAKT: Har du frågor, välkommen att kontakta projekt­le­dare Anna-Karin Franzen via maila » alt. 0709–68 15 61

TID: Lördag 15 juni kl. 11–15
PLATS: Centrala Nacka.

Anmäl dig som utstäl­lare här

*” anger obliga­to­riska fält

Vi vill gärna länka till er i marknads­fö­ringen.
Vi vill gärna länka till er i marknads­fö­ringen.
Vi vill gärna länka till er i marknads­fö­ringen.